Úrazové

pojištění
Co je předmětem pojištění?

V případě vážného úrazu, který se Vám stane během závodů Lázeňský běh nebo 30 minut před závodem, pojišťovna Colonnade Insurance S.A. vyplatí:

ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍVarianta ROCK
Doba nezbytného léčení250 Kč
Hospitalizace následkem úrazu500 Kč
Trvalé tělesné poškození1 000 000 Kč
Výlohy za invalidní vozík50 000 Kč
Smrt následkem úrazu1 000 000 Kč
Pohřební výlohy50 000 Kč
Odpovědnost za újmu5 000 000 Kč
Osobní věci30 000 Kč
Akumulovaný limit10 000 000 Kč
Na jaké úrazy se pojištění nevztahuje
 • Vzniklé v souvislosti s požitím návykových látek (např. alkoholu).
 • Vzniklé mimo prostory vyhrazené pro závod.
 • Vzniklé při nerespektování pokynů pořadatele závodu.
 • Související s pokusem o sebevraždu nebo úmyslným poškozením zdraví.
 • Související s výtržností nebo trestnou činností.
Jak se mohu připojistit?
 • Pojištění si můžete sjednat online při registraci na závody.
Kolik mne to bude stát?
 • Pro všechny závody je stanovena jednotná cena 54 Kč za registrovaného účastníka. 
Na jakou dobu?
 • Počátek pojištění nastává 30 minut před startem závodu a zaniká proběhnutím cílem, vypršením časového limitu pro závod, diskvalifikací, vyloučením nebo odstoupením ze závodu.
Jak oznámit pojistnou událost?

Pojistnou událost oznamte přímo Colonnade Insurance S.A.,

 • Vyplněním elektronického formuláře Hlášení škody.
 • Pokud nemůžete nahlásit škodu online, což upřednostňujeme a výrazně to zrychlí proces likvidace, můžete nám oznámení zaslat i prostřednictvím emailu skody@colonnade.cz
 • V listinné podobě zaslat na adresu:Colonnade Insurance S.A., organizační složka Na Pankráci 1683/127 140 00 Praha 4
 • Číslo pojistné smlouvy pro oznámení pojišťovně je BUDE DOPLNĚNO.
 • Při hlášení pojistné události uveďte prosím stejnou e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci na závod.
 • K hlášení pojistné události přiložte i lékařské zprávy týkající se úrazu.
 • Potřebné dokumenty naleznete na adrese v sekci Formuláře a dokumenty pro nahlášení škody.

RENOMIA

familyRUN 4km

H2WORLD

bečvaRUN 12km

HAMMER

trailRUN 25km