GDPR

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. V následujícím dokumentu vás informujeme, jaké osobní údaje zpracováváme, proč je zpracováváme, na jak dlouho a jaká jsou vaše práva.

Vaše osobní údaje zpracovává organizátor běžeckých závodů, uváděných pod názvem “Lázeňský běh”, jímž jsou Lázně Teplice nad Bečvou a.s., zejména za účelem obrazové foto dokumentace, video dokumentace, sestavení startovní a výsledkové listiny, odeslání SMS s výsledky po závodě, zaslání informací týkající se organizace běžeckého závodu kontaktování v případě nestandardních situací (úraz během závodu, chyby v registraci, zrušení závodu, apod.).

Kdo je správce?

Správce osobních údajů je společnost: Lázně Teplice nad Bečvou, a.s. Teplice nad Bečvou č.p. 47, 753 01 Teplice nad Bečvou, IČO: 45192570, DIČ: CZ45192570. Firma je registrována Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, vložce 419 obchodního rejstříku. (dále jen Správce).

Jaké údaje o vás zpracováváme?

Zpracováváme zejména následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • adresa bydliště,
 • e-mail,
 • telefon,
 • datum narození,
 • pohlaví,
 • název týmu,
 • startovní číslo,
 • dosažený čas v závodě,
 • pořadí v závodě,
 • pořadí v kategorii,
 • fotografie,
 • video záznam,
 • údaje z naší vzájemné emailové komunikace.

Kdy je zpracováváme?

 • při online registraci
 • při registraci na místě
 • při realizaci závodu
 • při pojistné události

Pro jaký účel je zpracováváme?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a to v souvislosti s organizací běžeckých závodů a dalších akcí. Správce údajů zpracovává Vaše osobní údaje pro tyto účely:

 • plnění smluvního vztahu
 • evidence účastníků v závodech
 • evidence výsledků běžeckých závodů
 • správa uživatelského účtu ke službám
 • zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb
 • statistické účely
 • zobrazování pouze reklam na základě zájmu návštěvníka internetových stránek
 • provádění analýz a měření
 • zasílání informací o sportovních závodech a jiných obdobných závodech
 • zasílání obchodních sdělení
 • zpravodajská činnost (foto, video)
 • zajištění ochrany zdraví a majetku
 • učetní a daňové účely
 • reklamní a marketingové účely
 • plnění ostatních zákonných povinností

Když nám udělíte souhlas

Budeme zpracovávat též Vaše osobní údaje k účelu, v rozsahu a za podmínek uvedených v takovém souhlasu (např. pro marketingové činnosti v širším smyslu).

KDO JE PŘÍJEMCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Příjemcem Vašich osobních údajů jsou Lázně Teplice nad Bečvou a.s., jako organizátor běžeckého závodu Lázeňský běh.

Osobní údaje poskytujeme dále následujícím subjektům:

 • realizace časomíry Pavel Žák 
 • systém časomíry race result AG
 • mobilní aplikace actigo.app
 • pojišťovna Colonnade Insurance S.A.
 • platební brána Stripe
 • sociální sítě facebook, instagram, youtube
 • pověřenec ON-EPD s.r.o.
 • případně subjekty zmocněné k tomu na základě zákona či jiného právního předpisu (např. finanční úřad)

Proč je předaváme?

     Vaše osobní údaje předáváme zpracovatelům, jejichž součinnost je nezbytná pro organizaci a realizaci závodu. Údaje jsou zpracovatelům poskytovány pouze v rozsahu nezbytně nutném a je tak činěno na základě uzavřené zpracovatelské smlouvy. Vaše osobní údaje nejsou poskytovány partnerským subjektům, které se svojí činností nepodílí přímo na realizaci běžeckého závodu a nejsou žádným způsobem poskytovány dalším třetím stranám.

     Jedná se především o subjekty poskytující služby časomíry, poskytovatele IT služeb, účetních služeb, subjekty poskytující tisk závodních materiálů, zpravodajskou službu po závodech, subjekty, jejichž produkty jsou součástí registračního procesu a také složky integrovaného záchranného systému. Za účelem zaplacení objednávky online kartou předáváme osobní údaje poskytovateli služeb ohledně zpracování plateb. Osobní data jsou subjektům poskytována mj. na základě konkrétního úkonu účastníka závodu (např. zakoupení daného produktu) anebo v případě výjimečné události postihující daného závodníka. V případě, že jsou data těmto subjektům zasílána, je tak činěno pouze v nejnižším možném rozsahu tak, aby bylo zajištěno poskytnutí služby v odpovídající kvalitě a zároveň vyhověno příslušnému Nařízení.  

Co jsou cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

Jak se dělí cookies

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na:

 • Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.
 • Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:

 • Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče
 • Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.

Dle účelu můžeme využití cookies rozdělit takto:

 • Technické – umožňují základní funkce webu (např. přihlašování) nebo stránek (např. přehrávat videa, sdílet obsah apod.)
 • Analytické – slouží pro sběr neanonymních dat o chování uživatelů. Na jejich základě můžeme web upravit web tak, aby se Vám lépe používal.
 • Remarketingové – slouží k cílení reklam na uživatele. kteří již na našem webu byli.
 • Konverzní – s jejich pomocí můžeme vyhodnotit úspěšnost kampaní.
K čemu cookies používáme

Na našem webu používáme tyto cookies:

 • Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, využívání služeb apod.
 • Google Tag Manager – služba slouží pouze pro snadnou správu měřících kódů, sama žádné cookies nepoužívá a nezaznamenává žádná data. Podmínky zpracování dat službou Google Tag Manager.
 • Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu. Zpracovatelem dat získaných na základě cookies je společnost Google LLC. Podmínky pro zpracování dat službou Google Analytics.
 • Google AdWords – první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Podmínky zpracování dat službou AdWords.
 • Sklik – třetí strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Podmínky zpracování dat službou Sklik.
 • Facebook Pixel – první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Podmínky zpracování dat službou Facebook.
 • Smartlook – první strany, dlouhodobé, analytické. Provozované společností Smartsupp.com, s.r.o.. Nástroj mne umožňuje snímat chování uživatelů na webu, díky čemuž mohu najít a opravit chyby v použitelnosti webu. Služba je nastavena tak, aby nezaznamenávala osobní data. Zpracovatelem dat získaných na základě cookies je společnost Smartsupp.com, s.r.o. Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data. Do cookies múžeme umístit ID uživatele, to ale neumožňuje třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.

Jak lze upravit využívání cookies

Vymazání

Vymazat můžete cookies ve Vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno “Historii“ navštívených stránek.

Blokování

Prohlížeče umožňují umísťování cookies na Váš počítač zablokovat. V takovém případě bude, ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:

 • Chrome
 • Firefox
 • Microsoft Edge
 • Android – různé prohlížeče
 • Iphone – různé prohlížeče

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách https://www.aboutcookies.org/.

 

Tento web používá Google Analytics 4

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen “Google”). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

 • přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
 • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),
 • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat),
 • user id – funkce Google Analytics, která umožňuje měřit a analyzovat chování uživatelů napříč zařízeními. Jako user id je používáme řetězec čísel nebo písmen, nikdy nepoužíváme osobní údaje, které by dovolily třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

 

Jak zakázat sledování Google Analytics 4

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

Jaká jsou Vaše práva?

V souladu s Nařízením máte následující práva.

Právo na přístup k osobním údajům

Jako správci údajů jsme povinni Vám poskytnout veškeré informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, jakým způsobem je zpracováváme, na základě jakého právního základu, komu je dále poskytujeme a po jakou dobu je budeme zpracovávat.

Požádat o výpis svých osobních údajů můžete odesláním vašeho požadavku na email jaromir@lazenskybeh.cz.

Právo na opravu osobních údajů

V případě, že dojde ke změně ve Vašich osobních údajích, nebo jsou některé Vaše údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo abychom údaje opravili.

Požádat o opravu svých osobních údajů můžete odesláním svého požadavku na email jaromir@lazenskybeh.cz.

Právo na výmaz

Jako jednotlivec máte právo požádat o vymazání svých osobních údajů v případě, že je splněna některá z následujících podmínek:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly původně získány a následně zpracovávány
 • pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním, které bylo založeno právě na udělení Vašeho souhlasu a není žádný další právní důvod pro zpracovávání
 • Vaše námitka na zpracování údajů na základě oprávněných zájmů správce bude opodstatněná a správná
 • zpracování Vašich osobních údajů je nebo bylo v rozporu s Nařízením
 • nebyl udělen rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí mladších 15 let

Požádat o výmaz svých osobních údajů můžete odesláním svého požadavku na email jaromir@lazenskybeh.cz tohoto formuláře.

Právo na omezení zpracování

V případě oprávněného využití tohoto práva bude zastaveno zpracovávání Vašich údajů, a to v případě splnění jedné z následujících podmínek

 • dokud neověříme vaše údaje, jejichž správnost zpochybníte
 • zpracování nemá právní základ nicméně Vaší volbou bude omezit zpracování před úplným výmazem osobních údajů
 • Vaše osobní údaje jako správci již nevyužíváme, nicméně Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

Požádat o omezení zpracování svých osobních údajů můžete odesláním svého požadavku na email jaromir@lazenskybeh.cz

Právo na přenositelnost údajů

Ná základě tohoto práva můžete na vlastní žádost od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturované podobě pro jejich případné další předání jinému správci. Takto Vám můžeme poskytnou osobní údaje, které jste nám sám poskytl/a, jejich zpracování je založeno na uděleném souhlasu nebo plnění smlouvy a pokud je zpracování prováděno automatizovanými prostředky.

Požádat o výpis svých osobních údajů můžete odesláním svého požadavku na email jaromir@lazenskybeh.cz

Právo vznést námitku

Vaším právem je vznést námitku proti  zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu nebo plnění úkolu ve veřejném zájmu, zpracovávání osobních údajů pro direct marketing a zpracování pro vědecké nebo historické výzkumy nebo statistiky.

Právo související s automatickým zpracováním

Máte právo nebýt předmětem rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování například dle věku nebo bydliště.

V případě, že se budete domnívat, že Vaše osobní údaje byly zpracovány v rozporu s Nařízením, je Vaším právem podat stížnost u dozorového orgánu.

Není Vaší povinností osobní údaje poskytovat, nicméně Vaše osobní údaje jsou nezbytnou podmínkou pro vytvoření uživatelského účtu raceresult.com, následnou registraci do závodu a samotnou účast v něm. Toto však neplatí pro neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, kdy je možno vytvořit uživatelský účet a registrovat se do závodu i bez tohoto souhlasu.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nebo předáváním třetí straně za účelem nabídky fotografií ze závodů máte právo kdykoliv odvolat, zároveň máte právo odvolat každý jiný souhlas, který jste nám udělili. 

Odvolat svůj souhlas můžete odesláním svého požadavku na email jaromir@lazenskybeh.cz

Proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu můžete kdykoliv vznést námitku a vaše údaje nebudou dále pro tyto účely zpracovávány.

Po jakou dobu Vaše osobní údaje uchováváme

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze smlouvy, dále po dobu trvání oprávněných zájmů správce osobních údajů, po dobu, po kterou jsou správci povinni uchovávat údaje podle obecně závazných pravidel předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle jejich užití po takto uvedenou dobu:

 • pro marketingové účely po dobu trvání souhlasu se zpracováním pro tento účel
 • pro účely plnění smlouvy po dobu poskytnutí plnění
 • pro evidenci plnění po dobu stanovenou zákonem
 • pro plnění zákonných povinností po dobu stanovenou zákonem
 • v jiných případech po dobu trvání oprávněného zájmu správce osobních údajů

Koho můžete kontaktovat?

Naší odpovědnou osobou, kterou můžete se svými podněty či dotazy kontaktovat je společnost:

ON-EPD s.r.o.
Libina 190,
788 05, Libina
IČO: 066 81 654

Email: on-epd@email.cz